Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Subject
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
The following results are related to Neuroinformatics. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
30 Research products (1 rule applied)

 • Neuroinformatics
 • Czech

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Hušková, Klára;

  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem hudby na funkce mozku. V první části práce je popsaná hudba a její funkce. Dále autorka popisuje hudební složky, rytmus, melodii a harmonii. Ve třetí kapitole se dočteme o vlivu hudby na člověka, tedy jak hudba působí na lidské tělo a mysl. Poslední kapitola je věnována současným poznatkům o anatomii mozku, Mozartově efektu a Sacksovým příběhům o vlivu hudby na lidský mozek. Obhájeno This bachelor thesis deals with the influence of music on brain functions. The first part describes the music and its functions. Then the author describes the musical elements, rhythm, melody and harmony. In the third chapter we read about the effect of music on humans, how music impacts human body and mind. The last chapter is devoted to the current knowledge about the anatomy of the brain, Mozart effect and Sacks stories about the effect of music on the human brain.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Deckerová, Anna;

  Bakalářská práce se zabývá využitím zobrazovacích metod při diagnostice mozkových abscesů u pacientů všech věkových kategorií. Skládá se z teoretické a praktické části. V teoretické části je nastíněna základní anatomie mozku, charakteristika mozkových abscesů a jednotlivých zobrazovacích metod. Praktickou část tvoří pět kazuistik pacientů s mozkovým abscesem, na kterých se snažíme splnit zadané cíle a výzkumné otázky. Obhájeno The bachelor thesis deals with the use of imaging techniques in the diagnosis of brain abscess in patients of all ages. It consists of a theoretical and a practical part. In the theoretical part is outlined the basic anatomy of the brain, brain abscesses and individual characteristics of imaging methods. The practical part consists of five case reports of patients with brain abscess, on which we are trying to meet the specified objectives and research questions.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Těšínská, Jitka;

  Baklářská práce se zabývá ošetřovatelskou péčí o pacienty s nádorovým onemocněním mozku. V teoretické části je uveden přehled informací o anatomii mozku, příčinách vzniku mozkových nádorů, používaných vyšetřovacích metodách, léčbě a ošetřovatelských postupech u pacientů s nádory mozku. Praktická část se zaměřuje na ošetřovatelský proces u pacientů s nádorovým onemocněním mozku s důrazem na jeho specifika. Obhájeno Bachelor thesis deals with the nursing care of patients with cancer of the brain. The theoretical part provides an overview of the anatomy of the brain, causes of brain tumors, used diagnostic methods, treatment and nursing procedures in patients with brain tumors. The practical part focuses on the nursing process for patients with cancer of the brain with emphasis on its specifics.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Braumová, Barbora;

  Ve své bakalářské práci se zkoumám, jak lze u jednotlivců ovlivnit výkon prostřednictvím psychiky. Zabývám se anatomií mozku a motorikou člověka, především v letech staršího školního věku. Pohybové dovednosti jedince se snažím ovlivnit pomocí primingu. Primingu, neboli ovlivňovaná věnovuji pozorost v dalších kapitolách a experimentálně aplikuji na výzkumném souboru. Obhájeno In my bechelor thesis I investigate how can be influence the performace of individual people through the mind. I deal with brain anatomy and human motor skills, especially in older school age. I try to influence their individuals movement skills through priming. Then I write about priming and its types. And the second part of my thesis, is devoted to the practical research of priming with children of 13-15 years.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Celerýnová, Markéta;

  Tato bakalářská práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části popisuji anatomii mozku, patologické procesy a hlavně výpočetní tomografii její principy, indikace a kontraindikace k vyšetření mozku a vlastní vyšetření mozku včetně některých vyšetřovacích protokolů. V praktické části této práce se zabývám splněním některých vytyčených a níže popsaných cílů. Katedra záchranářství a technických oborů Obhájeno This bachelor thesis is devided in two parts. In theoretical part I describe brain anatomy, pathological cases and computer tomography its principles, indications and contraindications for brain examination and characteristics of brain examination including exam protocols. In practical part of this work I deal with fulfilment of some targets which I setted up.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Böhmová, Martina;

  Práce ze zabývá popisem rozdílů ve struktuře mozku u mužů a žen. Jsou popsány následky těchto odlišností, které se projevují v jednání, chování a verbalizaci obou pohlaví. Katedra filozofie Neobhájeno The work deals with the description of differences in brain structure between men and women. Describes the consequences of these differences, which are manifested in actions, behavior and verbalization of both sexes.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Šebek, Ondřej;

  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi vyšetření mozku pomocí výpočetní tomografie, indikacemi k tomuto vyšetření a jeho využitím v praxi. V teoretické části je v úvodu celé problematiky popsán princip a vznik rentgenového záření. Poté jsou tyto poznatky rozvedeny v další části o výpočetní tomografii a nakonec je zde popsána anatomie mozku. V praktické části je zhotoven kvalitativně-kvantitativní výzkum, v kterém jsou ukotveny fakta k zodpovězení výzkumných otázek a předpokladů práce. Obhájeno This bachelor thesis deals with the possibilities of brain examination using computed tomography, indications for this examination and its use in practice. The theoretical part describes the principle and origin of X-rays in the introduction to the whole issue. Then these findings are elaborated in the next section on computed tomography and finally the anatomy of the brain is described. In the practical part, a qualitative-quantitative research is made, in which the facts are anchored to answer the research questions and assumptions of the work.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Voláková, Michaela;

  V bakalářské práci se zabývám využitím ultrazvukového vyšetření mozku přes velkou fontanelu u novorozenců, kojenců a dětí s otevřenou velkou fontanelou. V teoretické části popisuji princip ultrazvuku a postup ultrazvukového vyšetření. Zařadila jsem i kapitolu věnující se anatomii lebky a mozku. V praktické části jsem se věnovala výsledkům mého průzkumu v nemocnicích Karlovarského, Plzeňského a Ústeckého kraje. Katedra záchranářství a technických oborů Obhájeno In the bachelor thesis I deal with the use of ultrasound examination of the brain through a large fontanelle of neonates, infants and children with a large open fontanel. The theoretical part describes the principles of ultrasound and ultrasound procedure. I have included a chapter devoted to the anatomy of the skull and brain. In the practical section is devoted to the results of my research in hospitals in regions of Karlovy Vary, Plzeň and Ústí nad Labem.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Vojtová, Jana;

  Bakalářská práce se zabývá ošetřovatelskou péčí o pacienta s cévní mozkovou příhodou. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretickou, kde jsou popsány anatomie a fyzilogie mozku, definice a klasifikace mozkové příhody včetně prevence, rizikových faktorů, vyšetřovacích metod, léčby a ošetřovatelská péče o pacienta. Praktická část se věnuje kvalitativnímu výzkumu. Na základě pozorování a rozhovorů jsou vypracovány 2 kazuistiky a vytvořen ošetřovatelský proces. Získané výsledky jsou využity pro zpracování návrhu standardního ošetřovatelského plánu. Obhájeno Bachelor thesis rates nursing care of patient after a stroke. Thesis is divided into two parts. Theoretical, which deals with a anatomy and brain physilogy, definition and clasification of a stroke including prevention, risk factors, examine metods, treament and patient care. Practical part is focused on qualitative reseach. Two case studies are developed based on interviews and obserations and then nursing process was created. Obtained results were used to build up a draft of standard nursing plan.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Štecová, Valerie;

  V rámci mé bakalářské práce jsem zpracovala vizuální prezentaci/identitu organizace popáleninové kliniky FNKV a 3. LF, která se na veřejnost chce prezentovat zcela novým projektem zvaným Rehabilitace mozkem (Brain lightening). Jedná se o vědecký a klinický projekt univerzitního mezioborového týmu, který se zabývá kriticky popálenými pacienty a pacienty vyžadujícími intenzivní péči. Právě mozek hraje velmi důležitou roli v hojení, v rámci intenzivní péče dochází k jeho rehabilitaci a zároveň i zapojení do tohoto procesu. Hlavním cílem je zlepšit pacientům kvalitu jejich života a navrátit je do stavu před kritickou událostí. Využívají nejmodernějších technologií a postupů, kde se mimo jiné jedná hlavně o stimulaci mozku, aby se předešlo dalšímu poškození a ztrátě jeho funkcí. Zakládá se zde na individuálním přístupu k pacientovi, kterému je v nemocničním prostředí navozen režim dne a noci, mozek je stimulován např. pouštěním známé hudby, simulací přirozeného prostředí domova a při lékařských úkonech je využívána technologie VR. Projekt vyjadřuje velmi pozitivní pohled na uzdravení člověka v kritickém stavu, na jedinečnost cíleného zapojení mozku do procesu hojení a velmi lidský a individuální přístup v moderních a ojedinělých postupech. Jedná se o budoucnost léčení, kdy je stroj součástí a partner. Vypracovala jsem logotyp založený na názvu projektu, ikonu spojující jak jeho českou, tak anglickou variantu a pattern, který využívám v navrženém merkantilu obsahující vizitky, hlavičkové papíry, obálky, jmenovky, letáky. Dále jsem navrhla plakáty poukazující na plánované přednášky a samotnou prezentaci, která bude v rámci jedné přednášky k vidění - zde byl použit navrhnutý autorský podklad znázorňující 3D siluetu mozku s chaotickou stylizovanou sítí neuronů v kontrastu s klidovým patternem znázorňující mozkovou vlnu. Obhájeno My bachelor's thesis focuses on a visual presentation of an organization, in this case on a new project called Brain lightening of the Clinic of burn medicine of University hospital Královské Vinohrady and 3rd Faculty of Medicine. It is a scientific and clinical project of a university interdisciplinary team that deals with critically burned patients and patients requiring intensive care. The brain plays a very important role in healing and during intensive care is involved in the rehabilitation process. The main goal is to improve the patient's quality of life. They use the most modern technologies and procedures, including mainly brain stimulation to prevent further damage and loss of its function. The approach is based on an individual approach to the patient, with day and night established regime, simulation of a natural home environment and stimulation of the brain with VR technology. The project expresses a very positive view on healing and individual approach in modern and unique procedures. The main theme of the brain and its function is presented in a simple logotype, icon and mercantile which consists of business cards, letterheads, envelopes, name tags and flyers. The depiction of the brain's stylized chaotic neurons in contrast to calm pattern waves is portrayed in posters which point to an expert's lectures as well as in the presentation which will be seen as part of one lecture.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Subject
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
The following results are related to Neuroinformatics. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
30 Research products (1 rule applied)
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Hušková, Klára;

  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem hudby na funkce mozku. V první části práce je popsaná hudba a její funkce. Dále autorka popisuje hudební složky, rytmus, melodii a harmonii. Ve třetí kapitole se dočteme o vlivu hudby na člověka, tedy jak hudba působí na lidské tělo a mysl. Poslední kapitola je věnována současným poznatkům o anatomii mozku, Mozartově efektu a Sacksovým příběhům o vlivu hudby na lidský mozek. Obhájeno This bachelor thesis deals with the influence of music on brain functions. The first part describes the music and its functions. Then the author describes the musical elements, rhythm, melody and harmony. In the third chapter we read about the effect of music on humans, how music impacts human body and mind. The last chapter is devoted to the current knowledge about the anatomy of the brain, Mozart effect and Sacks stories about the effect of music on the human brain.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Deckerová, Anna;

  Bakalářská práce se zabývá využitím zobrazovacích metod při diagnostice mozkových abscesů u pacientů všech věkových kategorií. Skládá se z teoretické a praktické části. V teoretické části je nastíněna základní anatomie mozku, charakteristika mozkových abscesů a jednotlivých zobrazovacích metod. Praktickou část tvoří pět kazuistik pacientů s mozkovým abscesem, na kterých se snažíme splnit zadané cíle a výzkumné otázky. Obhájeno The bachelor thesis deals with the use of imaging techniques in the diagnosis of brain abscess in patients of all ages. It consists of a theoretical and a practical part. In the theoretical part is outlined the basic anatomy of the brain, brain abscesses and individual characteristics of imaging methods. The practical part consists of five case reports of patients with brain abscess, on which we are trying to meet the specified objectives and research questions.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Těšínská, Jitka;

  Baklářská práce se zabývá ošetřovatelskou péčí o pacienty s nádorovým onemocněním mozku. V teoretické části je uveden přehled informací o anatomii mozku, příčinách vzniku mozkových nádorů, používaných vyšetřovacích metodách, léčbě a ošetřovatelských postupech u pacientů s nádory mozku. Praktická část se zaměřuje na ošetřovatelský proces u pacientů s nádorovým onemocněním mozku s důrazem na jeho specifika. Obhájeno Bachelor thesis deals with the nursing care of patients with cancer of the brain. The theoretical part provides an overview of the anatomy of the brain, causes of brain tumors, used diagnostic methods, treatment and nursing procedures in patients with brain tumors. The practical part focuses on the nursing process for patients with cancer of the brain with emphasis on its specifics.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Braumová, Barbora;

  Ve své bakalářské práci se zkoumám, jak lze u jednotlivců ovlivnit výkon prostřednictvím psychiky. Zabývám se anatomií mozku a motorikou člověka, především v letech staršího školního věku. Pohybové dovednosti jedince se snažím ovlivnit pomocí primingu. Primingu, neboli ovlivňovaná věnovuji pozorost v dalších kapitolách a experimentálně aplikuji na výzkumném souboru. Obhájeno In my bechelor thesis I investigate how can be influence the performace of individual people through the mind. I deal with brain anatomy and human motor skills, especially in older school age. I try to influence their individuals movement skills through priming. Then I write about priming and its types. And the second part of my thesis, is devoted to the practical research of priming with children of 13-15 years.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Celerýnová, Markéta;

  Tato bakalářská práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části popisuji anatomii mozku, patologické procesy a hlavně výpočetní tomografii její principy, indikace a kontraindikace k vyšetření mozku a vlastní vyšetření mozku včetně některých vyšetřovacích protokolů. V praktické části této práce se zabývám splněním některých vytyčených a níže popsaných cílů. Katedra záchranářství a technických oborů Obhájeno This bachelor thesis is devided in two parts. In theoretical part I describe brain anatomy, pathological cases and computer tomography its principles, indications and contraindications for brain examination and characteristics of brain examination including exam protocols. In practical part of this work I deal with fulfilment of some targets which I setted up.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Böhmová, Martina;

  Práce ze zabývá popisem rozdílů ve struktuře mozku u mužů a žen. Jsou popsány následky těchto odlišností, které se projevují v jednání, chování a verbalizaci obou pohlaví. Katedra filozofie Neobhájeno The work deals with the description of differences in brain structure between men and women. Describes the consequences of these differences, which are manifested in actions, behavior and verbalization of both sexes.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Šebek, Ondřej;

  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi vyšetření mozku pomocí výpočetní tomografie, indikacemi k tomuto vyšetření a jeho využitím v praxi. V teoretické části je v úvodu celé problematiky popsán princip a vznik rentgenového záření. Poté jsou tyto poznatky rozvedeny v další části o výpočetní tomografii a nakonec je zde popsána anatomie mozku. V praktické části je zhotoven kvalitativně-kvantitativní výzkum, v kterém jsou ukotveny fakta k zodpovězení výzkumných otázek a předpokladů práce. Obhájeno This bachelor thesis deals with the possibilities of brain examination using computed tomography, indications for this examination and its use in practice. The theoretical part describes the principle and origin of X-rays in the introduction to the whole issue. Then these findings are elaborated in the next section on computed tomography and finally the anatomy of the brain is described. In the practical part, a qualitative-quantitative research is made, in which the facts are anchored to answer the research questions and assumptions of the work.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Voláková, Michaela;

  V bakalářské práci se zabývám využitím ultrazvukového vyšetření mozku přes velkou fontanelu u novorozenců, kojenců a dětí s otevřenou velkou fontanelou. V teoretické části popisuji princip ultrazvuku a postup ultrazvukového vyšetření. Zařadila jsem i kapitolu věnující se anatomii lebky a mozku. V praktické části jsem se věnovala výsledkům mého průzkumu v nemocnicích Karlovarského, Plzeňského a Ústeckého kraje. Katedra záchranářství a technických oborů Obhájeno In the bachelor thesis I deal with the use of ultrasound examination of the brain through a large fontanelle of neonates, infants and children with a large open fontanel. The theoretical part describes the principles of ultrasound and ultrasound procedure. I have included a chapter devoted to the anatomy of the skull and brain. In the practical section is devoted to the results of my research in hospitals in regions of Karlovy Vary, Plzeň and Ústí nad Labem.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Vojtová, Jana;

  Bakalářská práce se zabývá ošetřovatelskou péčí o pacienta s cévní mozkovou příhodou. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretickou, kde jsou popsány anatomie a fyzilogie mozku, definice a klasifikace mozkové příhody včetně prevence, rizikových faktorů, vyšetřovacích metod, léčby a ošetřovatelská péče o pacienta. Praktická část se věnuje kvalitativnímu výzkumu. Na základě pozorování a rozhovorů jsou vypracovány 2 kazuistiky a vytvořen ošetřovatelský proces. Získané výsledky jsou využity pro zpracování návrhu standardního ošetřovatelského plánu. Obhájeno Bachelor thesis rates nursing care of patient after a stroke. Thesis is divided into two parts. Theoretical, which deals with a anatomy and brain physilogy, definition and clasification of a stroke including prevention, risk factors, examine metods, treament and patient care. Practical part is focused on qualitative reseach. Two case studies are developed based on interviews and obserations and then nursing process was created. Obtained results were used to build up a draft of standard nursing plan.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Štecová, Valerie;

  V rámci mé bakalářské práce jsem zpracovala vizuální prezentaci/identitu organizace popáleninové kliniky FNKV a 3. LF, která se na veřejnost chce prezentovat zcela novým projektem zvaným Rehabilitace mozkem (Brain lightening). Jedná se o vědecký a klinický projekt univerzitního mezioborového týmu, který se zabývá kriticky popálenými pacienty a pacienty vyžadujícími intenzivní péči. Právě mozek hraje velmi důležitou roli v hojení, v rámci intenzivní péče dochází k jeho rehabilitaci a zároveň i zapojení do tohoto procesu. Hlavním cílem je zlepšit pacientům kvalitu jejich života a navrátit je do stavu před kritickou událostí. Využívají nejmodernějších technologií a postupů, kde se mimo jiné jedná hlavně o stimulaci mozku, aby se předešlo dalšímu poškození a ztrátě jeho funkcí. Zakládá se zde na individuálním přístupu k pacientovi, kterému je v nemocničním prostředí navozen režim dne a noci, mozek je stimulován např. pouštěním známé hudby, simulací přirozeného prostředí domova a při lékařských úkonech je využívána technologie VR. Projekt vyjadřuje velmi pozitivní pohled na uzdravení člověka v kritickém stavu, na jedinečnost cíleného zapojení mozku do procesu hojení a velmi lidský a individuální přístup v moderních a ojedinělých postupech. Jedná se o budoucnost léčení, kdy je stroj součástí a partner. Vypracovala jsem logotyp založený na názvu projektu, ikonu spojující jak jeho českou, tak anglickou variantu a pattern, který využívám v navrženém merkantilu obsahující vizitky, hlavičkové papíry, obálky, jmenovky, letáky. Dále jsem navrhla plakáty poukazující na plánované přednášky a samotnou prezentaci, která bude v rámci jedné přednášky k vidění - zde byl použit navrhnutý autorský podklad znázorňující 3D siluetu mozku s chaotickou stylizovanou sítí neuronů v kontrastu s klidovým patternem znázorňující mozkovou vlnu. Obhájeno My bachelor's thesis focuses on a visual presentation of an organization, in this case on a new project called Brain lightening of the Clinic of burn medicine of University hospital Královské Vinohrady and 3rd Faculty of Medicine. It is a scientific and clinical project of a university interdisciplinary team that deals with critically burned patients and patients requiring intensive care. The brain plays a very important role in healing and during intensive care is involved in the rehabilitation process. The main goal is to improve the patient's quality of life. They use the most modern technologies and procedures, including mainly brain stimulation to prevent further damage and loss of its function. The approach is based on an individual approach to the patient, with day and night established regime, simulation of a natural home environment and stimulation of the brain with VR technology. The project expresses a very positive view on healing and individual approach in modern and unique procedures. The main theme of the brain and its function is presented in a simple logotype, icon and mercantile which consists of business cards, letterheads, envelopes, name tags and flyers. The depiction of the brain's stylized chaotic neurons in contrast to calm pattern waves is portrayed in posters which point to an expert's lectures as well as in the presentation which will be seen as part of one lecture.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/