search
The following results are related to Neuroinformatics. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
17 Research products

 • Neuroinformatics
 • Open Access
 • NL
 • Dutch; Flemish

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Dagnino, Roberto; Freschi, Valentina; Paris, Franco;

  This article is a first-hand presentation of the history, the activities and the current developments of the Steunpunt Literair Vertalen (Literary Translation Support Office), which operates a coordinated training programme aimed at improving the linguistic skills of would-be as well as experienced translators. The Support Office is a co-operative venture involving the University of Utrecht and the Lessius Hogeschool in Antwerp and sponsored by the Nederlandse Taalunie (Dutch Language Union). Among other activities, the Steunpunt organized a successful summer course on literary translation held at the Lessius Hogeschool in Antwerp aimed at improving the skills of young literary translators from Dutch into Italian. The first two authors of this contribution,in fact, were selected as young translators for the training and the seminars held during that course, while Paris was involved as an experienced teacher and translator in the development of the linguistic skills of the participants. In giving their presentation, the authors focus in particular on their experience during the 2006 summer course.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ OpenstarTsarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  OpenstarTs
  Article . 2009
  Data sources: OpenstarTs
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  NARCIS
  Article . 2008
  Data sources: NARCIS
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ OpenstarTsarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   OpenstarTs
   Article . 2009
   Data sources: OpenstarTs
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
   NARCIS
   Article . 2008
   Data sources: NARCIS
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • Neural and physiological assessment of welfare during restraining and rotation, after neck cutting, neck cutting followed by captive bolt stunning and electrical stunning followed by neck cutting in pink veal calves.

  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Klint, Paul;

  National audience

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ NARCISarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  NARCIS
  Article . 2012
  Data sources: NARCIS
  Hyper Article en Ligne; Hal-Diderot
  Other literature type . Article . 2012
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/

  De door Nederland uitgevoerde militaire missies vinden vaak plaats in verstedelijkt gebied, in landen met minder bekende culturen en in regio’s met veel lokale groepen die ieder hun eigen belangen hebben. De vele actoren in combinatie met de toenemende onvoorspelbaarheid van de omgeving en situatie, en de complexiteit van missiedoelstellingen, zorgt er voor dat militaire operaties steeds ingewikkelder worden. Op alle niveaus moeten militaire professionals onder tijdsdruk complexe en kritische beslissingen nemen, met consequenties die het verschil kunnen maken tussen leven en dood. De hoofddoelstelling van militaire operaties is het veranderen van gedrag van de actoren in, of betrokken bij, het conflict. Om gedrag effectief te kunnen beïnvloeden, is kennis van gedrag en hoe dat, op basis van besluitvormingsprocessen, tot stand komt, noodzakelijk. Menselijk gedrag is het resultaat van besluitvormingsprocessen die veel sterker worden bepaald door onbewuste en gevoelsmatige en processen ('gut feeling') dan meestal wordt verondersteld. Bij de oordeels- en besluitvorming gebruiken mensen veelvuldig bepaalde denkwijzen en nemen zij beslissingen die afwijken van rationele analyse en logica. Deze denkwijzen heten 'heuristieken'. Ze zijn de mens eigen en komen systematisch en universeel voor, onder veel verschillende omstandigheden. Ze kunnen, afhankelijk van de specifieke situatie, goed dan wel verkeerd uitpakken. Als de denkwijze tot een aantoonbaar onjuiste of suboptimale uitkomst leidt, dan wordt dat 'bias' genoemd. Op die manier kunnen mensen met grote subjectieve zekerheid oordelen vormen of beslissingen nemen op grond van een consistente set indrukken en opvattingen die echter maar door weinig gegevens worden ondersteund, zelfs als we ons van het bestaan en de aard van heuristieken en biases bewust zijn ('Illusie van validiteit'). Heuristieken en biases zijn krachtige 'triggers' van oordeels- en besluitvorming; ze bepalen voor een groot deel hoe mensen zich (op basis van die beslissingen) gedragen. Dit kan op alle militaire niveaus en onder allerlei omstandigheden grote effecten hebben. Immers: besluiten nemen en handelen op basis van onbewuste (intuïtieve, gevoelsmatige, ongecontroleerde) processen ipv expliciete rationele overwegingen maakt kwetsbaar en beïnvloedbaar. Begrijpen hoe gedrag tot stand komt op basis van de onderliggende mechanismen van heuristieken en biases is daarom van groot belang, niet alleen voor jezelf maar ook voor anderen. Meer inzicht hierover kan een waardevolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling van methoden om de eigen gelederen te beschermen tegen nadelige effecten ervan. Daarnaast kan het helpen bij de ontwikkeling van effectieve beïnvloedingsmethoden tegen opponenten en andere actoren. In dit rapport bespreken we de bestaande kennis hierover, analyseren en nuanceren deze en vullen dit verder aan op basis van inzichten over neurale informatieverwerking. We presenteren op basis hiervan een neuro-evolutionair raamwerk dat verklaringen en een categorisering oplevert van bias op basis van neurowetenschappelijke en evolutionaire mechanismen en principes. Door kenmerken van 'hogere' cognitieve besluitvorming te verklaren uit elementaire neurale basisprocessen slaan wij in dit rapport een nieuwe brug tussen de cognitieve- en de neurowetenschappen. De inzichten die oplevert kan waardevolle aanknopingspunten bieden om meer grip of invloed te krijgen op menselijke oordeels- en besluitvorming en daarmee op het menselijke gedrag. Tot slot beschrijven we de theoretische en praktische implicaties van de resultaten in relatie tot gedragsbeïnvloeding ten behoeve van de militaire praktijk.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ NARCISarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  NARCIS
  Report . 2016
  Data sources: NARCIS
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ NARCISarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   NARCIS
   Report . 2016
   Data sources: NARCIS
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Geuze, Reint H.;

  Book review of author: Erik Scherder; title Laat je hersenen niet zitten. Amsterdam, Atheneum-Polak & Van Gennep, 2014. ISBN: 97890 2530 4515

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ NARCISarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  NARCIS
  Review . 2015
  Data sources: NARCIS
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ NARCISarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   NARCIS
   Review . 2015
   Data sources: NARCIS
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: de Jong, B M;

  Aletta H. Jacobs was the first female physician in the Netherlands. In 1879, she defended her thesis which addressed the subject of localising brain functions. In it she described three neurological patients using systematic conventions highly resembling those in use today. Moreover, she discussed whether or not functions were regionally represented. Her discussion concluded in favour of localisation. These days, the concept of distributed networks goes beyond simple topographical representation. This is illustrated in the cerebral organisation of vision. It is possible to discern visual centres that are specialised in processing specific qualities such as colour or visual motion. An additional feature of such segregated processing streams is the presence of underlying connections to specific brain areas at a distance. Functioning as a node in multiple networks, one single brain region may potentially be involved in multiple functions. This depends on the interactions with other regions and on the actual dominance of information processing within such networks.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ NARCISarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  NARCIS
  Article . 2005
  Data sources: NARCIS
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ NARCISarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   NARCIS
   Article . 2005
   Data sources: NARCIS
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Basile, Valerio; Bos, Johan; Evang, Kilian; Venhuizen, Noortje;

  International audience; What would be a good method to provide a large collection of semantically annotated texts with formal, deep semantics rather than shallow? We argue that a bootstrapping approach comprising state-of-the-art NLP tools for parsing and semantic interpretation, in combination with a wiki-like interface for collaborative annotation of experts, and a game with a purpose for crowdsourcing, are the starting ingredients for fulfilling this enterprise. The result is a semantic resource that anyone can edit and that integrates various phenomena, including predicate-argument structure, scope, tense, thematic roles, rhetorical relations and presuppositions, into a single semantic formalism: Discourse Representation Theory. Taking texts rather than sentences as the units of annotation results in deep semantic representations that incorporate discourse structure and dependencies. To manage the various (possibly conflicting) annotations provided by experts and non-experts, we introduce a method that stores " Bits of Wisdom " in a database as stand-off annotations.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Hyper Article en Lig...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Hyper Article en Ligne
  Other literature type . 2012
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Hal-Diderot
  Other literature type . 2012
  Data sources: Hal-Diderot
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  NARCIS
  Conference object . 2012
  Data sources: NARCIS
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Hyper Article en Lig...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Hyper Article en Ligne
   Other literature type . 2012
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Hal-Diderot
   Other literature type . 2012
   Data sources: Hal-Diderot
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
   NARCIS
   Conference object . 2012
   Data sources: NARCIS
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Basile, Valerio; Bos, Johan; Evang, Kilian; Venhuizen, Noortje;

  International audience; Data-driven approaches in computational semantics are not common because there are only few semantically annotated resources available. We are building a large corpus of public-domain English texts and annotate them semi-automatically with syntactic structures (derivations in Com-binatory Categorial Grammar) and semantic representations (Discourse Representation Structures), including events, thematic roles, named entities, anaphora, scope, and rhetorical structure. We have created a wiki-like Web-based platform on which a crowd of expert annotators (i.e. linguists) can log in and adjust linguistic analyses in real time, at various levels of analysis, such as boundaries (tokens, sentences) and tags (part of speech, lexical categories). The demo will illustrate the different features of the platform, including navigation, visual-ization and editing.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Mémoires en Sciences...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Hyper Article en Ligne
  Other literature type . 2012
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Mémoires en Sciences...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Hyper Article en Ligne
   Other literature type . 2012
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Korteling, J.E.; Brouwer, A.M.; Bosch, K. van den; Toet, A.;

  De door Nederland uitgevoerde militaire missies vinden vaak plaats in verstedelijkt gebied, in landen met minder bekende culturen en in regio’s met veel lokale groepen die ieder hun eigen belangen hebben. De vele actoren in combinatie met de toenemende onvoorspelbaarheid van de omgeving en situatie, en de complexiteit van missiedoelstellingen, zorgt er voor dat militaire operaties steeds ingewikkelder worden. Op alle niveaus moeten militaire professionals onder tijdsdruk complexe en kritische beslissingen nemen, met consequenties die het verschil kunnen maken tussen leven en dood. De hoofddoelstelling van militaire operaties is het veranderen van gedrag van de actoren in, of betrokken bij, het conflict. Om gedrag effectief te kunnen beïnvloeden, is kennis van gedrag en hoe dat, op basis van besluitvormingsprocessen, tot stand komt, noodzakelijk. Menselijk gedrag is het resultaat van besluitvormingsprocessen die veel sterker worden bepaald door onbewuste en gevoelsmatige en processen ('gut feeling') dan meestal wordt verondersteld. Bij de oordeels- en besluitvorming gebruiken mensen veelvuldig bepaalde denkwijzen en nemen zij beslissingen die afwijken van rationele analyse en logica. Deze denkwijzen heten 'heuristieken'. Ze zijn de mens eigen en komen systematisch en universeel voor, onder veel verschillende omstandigheden. Ze kunnen, afhankelijk van de specifieke situatie, goed dan wel verkeerd uitpakken. Als de denkwijze tot een aantoonbaar onjuiste of suboptimale uitkomst leidt, dan wordt dat 'bias' genoemd. Op die manier kunnen mensen met grote subjectieve zekerheid oordelen vormen of beslissingen nemen op grond van een consistente set indrukken en opvattingen die echter maar door weinig gegevens worden ondersteund, zelfs als we ons van het bestaan en de aard van heuristieken en biases bewust zijn ('Illusie van validiteit'). Heuristieken en biases zijn krachtige 'triggers' van oordeels- en besluitvorming; ze bepalen voor een groot deel hoe mensen zich (op basis van die beslissingen) gedragen. Dit kan op alle militaire niveaus en onder allerlei omstandigheden grote effecten hebben. Immers: besluiten nemen en handelen op basis van onbewuste (intuïtieve, gevoelsmatige, ongecontroleerde) processen ipv expliciete rationele overwegingen maakt kwetsbaar en beïnvloedbaar. Begrijpen hoe gedrag tot stand komt op basis van de onderliggende mechanismen van heuristieken en biases is daarom van groot belang, niet alleen voor jezelf maar ook voor anderen. Meer inzicht hierover kan een waardevolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling van methoden om de eigen gelederen te beschermen tegen nadelige effecten ervan. Daarnaast kan het helpen bij de ontwikkeling van effectieve beïnvloedingsmethoden tegen opponenten en andere actoren. In dit rapport bespreken we de bestaande kennis hierover, analyseren en nuanceren deze en vullen dit verder aan op basis van inzichten over neurale informatieverwerking. We presenteren op basis hiervan een neuro-evolutionair raamwerk dat verklaringen en een categorisering oplevert van bias op basis van neurowetenschappelijke en evolutionaire mechanismen en principes. Door kenmerken van 'hogere' cognitieve besluitvorming te verklaren uit elementaire neurale basisprocessen slaan wij in dit rapport een nieuwe brug tussen de cognitieve- en de neurowetenschappen. De inzichten die oplevert kan waardevolle aanknopingspunten bieden om meer grip of invloed te krijgen op menselijke oordeels- en besluitvorming en daarmee op het menselijke gedrag. Tot slot beschrijven we de theoretische en praktische implicaties van de resultaten in relatie tot gedragsbeïnvloeding ten behoeve van de militaire praktijk. Samenvatting 3 1 Inleiding en achtergrond 13 2 Heuristieken en biases 17 2.1 Heuristieken 17 2.2 Biases 18 2.3 Relatie tussen heuristieken en biases 19 3 Bestaande verklarende perspectieven 21 3.1 Cognitief-psychologisch perspectief 21 3.2 Ecologisch perspectief 22 3.3 Evolutionair perspectief 24 3.4 Samenhang tussen de drie perspectieven 25 3.5 Beperkingen van de drie perspectieven 26 4 Een neurowetenschappelijk perspectief 31 4.1 Cognitie versus perceptief-motorische processen 32 4.2 Basiskenmerken van het brein als biologisch neuraal netwerk 34 5 Een neuro-evolutionair raamwerk 41 5.1 Neurale basismechanismen en Systeem 1 en 2 41 5.2 Evolutie 42 5.3 Neuro-evolutionaire indeling van heuristieken en biases 43 5.4 De meerwaarde van het neuro-evolutionair raamwerk ten opzichte van bestaande perspectieven 50 6 Conclusies en discussie 55 6.1 Wetenschappelijke bijdrage 55 6.2 Toegepaste bijdrage 57 6.3 Uitdagingen voor verdere innovatie en toepassing 61 7 Referenties 63 Bijlage(n) A Neuro-evolutionaire indeling van cognietieve heuristieken en biases

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ NARCIS; TNO Reposito...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ NARCIS; TNO Reposito...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Klint, Paul;

  National audience

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ NARCISarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  NARCIS
  Article . 2012
  Data sources: NARCIS
  Hyper Article en Ligne; Hal-Diderot
  Other literature type . Article . 2012
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
search
The following results are related to Neuroinformatics. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
17 Research products
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Dagnino, Roberto; Freschi, Valentina; Paris, Franco;

  This article is a first-hand presentation of the history, the activities and the current developments of the Steunpunt Literair Vertalen (Literary Translation Support Office), which operates a coordinated training programme aimed at improving the linguistic skills of would-be as well as experienced translators. The Support Office is a co-operative venture involving the University of Utrecht and the Lessius Hogeschool in Antwerp and sponsored by the Nederlandse Taalunie (Dutch Language Union). Among other activities, the Steunpunt organized a successful summer course on literary translation held at the Lessius Hogeschool in Antwerp aimed at improving the skills of young literary translators from Dutch into Italian. The first two authors of this contribution,in fact, were selected as young translators for the training and the seminars held during that course, while Paris was involved as an experienced teacher and translator in the development of the linguistic skills of the participants. In giving their presentation, the authors focus in particular on their experience during the 2006 summer course.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ OpenstarTsarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  OpenstarTs
  Article . 2009
  Data sources: OpenstarTs
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  NARCIS
  Article . 2008
  Data sources: NARCIS
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ OpenstarTsarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   OpenstarTs
   Article . 2009
   Data sources: OpenstarTs
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
   NARCIS
   Article . 2008
   Data sources: NARCIS
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • Neural and physiological assessment of welfare during restraining and rotation, after neck cutting, neck cutting followed by captive bolt stunning and electrical stunning followed by neck cutting in pink veal calves.

  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Klint, Paul;

  National audience

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ NARCISarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  NARCIS
  Article . 2012
  Data sources: NARCIS
  Hyper Article en Ligne; Hal-Diderot
  Other literature type . Article . 2012
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/

  De door Nederland uitgevoerde militaire missies vinden vaak plaats in verstedelijkt gebied, in landen met minder bekende culturen en in regio’s met veel lokale groepen die ieder hun eigen belangen hebben. De vele actoren in combinatie met de toenemende onvoorspelbaarheid van de omgeving en situatie, en de complexiteit van missiedoelstellingen, zorgt er voor dat militaire operaties steeds ingewikkelder worden. Op alle niveaus moeten militaire professionals onder tijdsdruk complexe en kritische beslissingen nemen, met consequenties die het verschil kunnen maken tussen leven en dood. De hoofddoelstelling van militaire operaties is het veranderen van gedrag van de actoren in, of betrokken bij, het conflict. Om gedrag effectief te kunnen beïnvloeden, is kennis van gedrag en hoe dat, op basis van besluitvormingsprocessen, tot stand komt, noodzakelijk. Menselijk gedrag is het resultaat van besluitvormingsprocessen die veel sterker worden bepaald door onbewuste en gevoelsmatige en processen ('gut feeling') dan meestal wordt verondersteld. Bij de oordeels- en besluitvorming gebruiken mensen veelvuldig bepaalde denkwijzen en nemen zij beslissingen die afwijken van rationele analyse en logica. Deze denkwijzen heten 'heuristieken'. Ze zijn de mens eigen en komen systematisch en universeel voor, onder veel verschillende omstandigheden. Ze kunnen, afhankelijk van de specifieke situatie, goed dan wel verkeerd uitpakken. Als de denkwijze tot een aantoonbaar onjuiste of suboptimale uitkomst leidt, dan wordt dat 'bias' genoemd. Op die manier kunnen mensen met grote subjectieve zekerheid oordelen vormen of beslissingen nemen op grond van een consistente set indrukken en opvattingen die echter maar door weinig gegevens worden ondersteund, zelfs als we ons van het bestaan en de aard van heuristieken en biases bewust zijn ('Illusie van validiteit'). Heuristieken en biases zijn krachtige 'triggers' van oordeels- en besluitvorming; ze bepalen voor een groot deel hoe mensen zich (op basis van die beslissingen) gedragen. Dit kan op alle militaire niveaus en onder allerlei omstandigheden grote effecten hebben. Immers: besluiten nemen en handelen op basis van onbewuste (intuïtieve, gevoelsmatige, ongecontroleerde) processen ipv expliciete rationele overwegingen maakt kwetsbaar en beïnvloedbaar. Begrijpen hoe gedrag tot stand komt op basis van de onderliggende mechanismen van heuristieken en biases is daarom van groot belang, niet alleen voor jezelf maar ook voor anderen. Meer inzicht hierover kan een waardevolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling van methoden om de eigen gelederen te beschermen tegen nadelige effecten ervan. Daarnaast kan het helpen bij de ontwikkeling van effectieve beïnvloedingsmethoden tegen opponenten en andere actoren. In dit rapport bespreken we de bestaande kennis hierover, analyseren en nuanceren deze en vullen dit verder aan op basis van inzichten over neurale informatieverwerking. We presenteren op basis hiervan een neuro-evolutionair raamwerk dat verklaringen en een categorisering oplevert van bias op basis van neurowetenschappelijke en evolutionaire mechanismen en principes. Door kenmerken van 'hogere' cognitieve besluitvorming te verklaren uit elementaire neurale basisprocessen slaan wij in dit rapport een nieuwe brug tussen de cognitieve- en de neurowetenschappen. De inzichten die oplevert kan waardevolle aanknopingspunten bieden om meer grip of invloed te krijgen op menselijke oordeels- en besluitvorming en daarmee op het menselijke gedrag. Tot slot beschrijven we de theoretische en praktische implicaties van de resultaten in relatie tot gedragsbeïnvloeding ten behoeve van de militaire praktijk.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ NARCISarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  NARCIS
  Report . 2016
  Data sources: NARCIS
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ NARCISarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   NARCIS
   Report . 2016
   Data sources: NARCIS
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Geuze, Reint H.;

  Book review of author: Erik Scherder; title Laat je hersenen niet zitten. Amsterdam, Atheneum-Polak & Van Gennep, 2014. ISBN: 97890 2530 4515

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ NARCISarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  NARCIS
  Review . 2015
  Data sources: NARCIS
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ NARCISarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   NARCIS
   Review . 2015
   Data sources: NARCIS
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: de Jong, B M;

  Aletta H. Jacobs was the first female physician in the Netherlands. In 1879, she defended her thesis which addressed the subject of localising brain functions. In it she described three neurological patients using systematic conventions highly resembling those in use today. Moreover, she discussed whether or not functions were regionally represented. Her discussion concluded in favour of localisation. These days, the concept of distributed networks goes beyond simple topographical representation. This is illustrated in the cerebral organisation of vision. It is possible to discern visual centres that are specialised in processing specific qualities such as colour or visual motion. An additional feature of such segregated processing streams is the presence of underlying connections to specific brain areas at a distance. Functioning as a node in multiple networks, one single brain region may potentially be involved in multiple functions. This depends on the interactions with other regions and on the actual dominance of information processing within such networks.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ NARCISarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  NARCIS
  Article . 2005
  Data sources: NARCIS
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ NARCISarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   NARCIS
   Article . 2005
   Data sources: NARCIS
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Basile, Valerio; Bos, Johan; Evang, Kilian; Venhuizen, Noortje;